Uit de praktijk

De campagne Werkbuddies stimuleert het samen werken aan veilig gedrag. Jongere en onervaren werknemers, nieuwkomers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over meer praktijkervaring. Maar praten over veiligheid op de werkvloer is voor hen vaak ongewoon. Zij doen het werk immers altijd zo. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken en kennis met elkaar delen vanuit opleiding en praktijk is een bindmiddel om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

Begin 2013 werd Werkbuddies in de Metaalsector geïntroduceerd. Wilt u weten hoe een aantal bedrijven deze interventie heeft ingezet? Lees hun verhaal!