Pers

Jong of onervaren op het werk heeft meer kans op een arbeidsongeval


Campagne ‘Werkbuddies’ laat werknemers elkaars kennis en ervaring benutten

De succesvolle campagne Werkbuddies is vanaf 24 september ook beschikbaar voor de Bouw, Transport & Logistiek, Horeca en andere bedrijfstakken. Voorheen was het pakket alleen gericht op de Metaalbranche. De ervaring leerde echter dat ook andere sectoren interesse toonden in de interventie en de bijbehorende campagnematerialen. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de meeste bedrijfsongevallen voorkomen in de Horeca en in de Bouw.

Jongeren en onervaren werknemers lopen op het werk een grotere kans op een arbeidsongeval dan oudere en ervaren collega’s. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer. Onervaren personeel, zoals flexwerkers en uitzendkrachten, krijgt dikwijls niet de begeleiding die nodig is om de risico’s bij het uitvoeren van het werk goed te kunnen inschatten. In 2011 overleden 9 jongeren en werden 17.000 jongeren in de leeftijdsgroep 15-24 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis, waarvan er 740 vanwege ernstig letsel in het ziekenhuis werden opgenomen.

Om die reden heeft VeiligheidNL de campagne ‘Werkbuddies’ ontwikkeld.
Jonge en onervaren nieuwkomers missen vaak tal van bruikbare ervaringen die hun oudere en ervaren collega’s wel hebben. Oudere werknemers hebben naast hun ervaring inzicht en overzicht opgebouwd. Het idee achter de campagne ‘Werkbuddies’ is om ervaren werknemers te koppelen aan onervaren nieuwe collega’s. Net als bij zeer gevaarlijke beroepen en activiteiten, zoals het duiken. Medewerkers delen als ‘werkbuddies’ elkaars kennis en ervaring uit de opleiding en de praktijk en helpen elkaar en het bedrijf ongevallen te voorkomen. Bovendien fungeert het als een blijk van waardering voor de kennis en ervaring die oudere werknemers in allerlei beroepen voorhanden hebben. Dit toont jonge werknemers dat zij ook op latere leeftijd nog steeds belangrijk zijn voor het bedrijf. En dat is duurzaam ondernemen in een tijd dat geschoold jong technisch personeel schaarser wordt op de arbeidsmarkt.

Werkbuddies kan goed naast andere initiatieven en programma's ingezet worden. Vanaf het moment dat een bedrijf Werkbuddies omarmd heeft, zullen ook andere maatregelen, zoals voorschriften en het dragen van beschermingsmiddelen, beter worden nageleefd. Andere initiatieven zullen veel beter beklijven wanneer veiligheid een blijvend onderdeel is van de bedrijfscultuur.

Het vernieuwde Werkbuddies wordt op 24 september gelanceerd tijdens het vakevent ‘Veilig Werkt Beter 2013’. Voor de snelle besteller is een gratis startpakket beschikbaar. Meer hierover en over de campagne ‘Werkbuddies’ bij 'Over Werkbuddies'.