Partners

Vanaf het moment dat u en uw werknemers Werkbuddies omarmd hebben, zullen ook andere maatregelen zoals voorschriften en beschermingsmiddelen, beter worden nageleefd. Initiatieven van bijvoorbeeld 5xbeter en CNV Jongeren zullen veel beter beklijven wanneer veiligheid een blijvend onderdeel is van de bedrijfscultuur.

Lifeguards


Lifeguards is een initiatief van CNV Jongeren. Lifeguards zijn jongeren die getraind zijn in het begeleiden van werkvloersessies over veilig en gezond werken op bedrijven. Op een interactieve manier wordt binnen het team een discussie op gang gebracht over wat veilig en gezond werken inhoudt. Dit gaat niet alleen over het naleven van veiligheidsvoorschriften, maar juist over het gesprek met elkaar aangaan op cultuurniveau.
Meer informatie: www.facebook.com/CNVJLifeguards en op www.CNVjongeren.nl.

5xbeter


5xbeter is een gezamenlijk project van werkgeversorganisaties en vakbonden in de Metaalbewerking en Metalektro ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. De vijf partijen zijn: Koninklijke Metaalunie, Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Hun doel is het werken in de Metaalbewerking en Meta-lektro nog veiliger en gezonder te maken. Dat is goed voor werknemers en werkgevers.

5xbeter biedt oplossingen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Zo zijn er praktische hulpmiddelen zoals de Verbeterchecks beschikbaar waarmee risico's geïnventariseerd kunnen worden en eenvoudig een plan van aanpak gemaakt kan worden. Daarnaast kunnen bedrijven ondersteuning krijgen van de Verbetercoaches. Zij geven kosteloos en onafhankelijk advies over veilig en gezond werken in de metaal.

5xbeter biedt workshops aan over de preventie van ongevallen bij nieuwkomers. Ongevallen op het werk bij nieuwe medewerkers komen tot acht keer zo veel voor als bij vaste werknemers. Dit komt vooral door een gebrek aan kennis en ervaring. Hierdoor herkennen nieuwkomers de risico’s minder goed. En weten zij minder goed welke maatregelen zij moeten nemen. De workshops zijn bedoeld voor leidinggevenden, preventiemedewerkers, KAM-coördinatoren, medewerkers hrm/p&o en praktijkbegeleiders.

Meer informatie: www.5xbeter.nl