Over Werkbuddies

2 collega’s die op elkaar letten en van elkaar leren. Dat is de kern van Werkbuddies. Elke nieuwe werknemer, flexwerker of uitzendkracht wordt gekoppeld aan een ervaren collega. Die gaan samen aan de slag. Om zo de veiligheid op de werkvloer te verhogen. Investeren in jonge, nieuwe mensen is investeren in de toekomst van uw bedrijf.

Waarom?


Jonge werknemers beschikken, door hun opleiding, over waardevolle up-to-date kennis. Anticiperen sneller op nieuwe, digitale ontwikkelingen. En hebben geleerd te werken volgens de huidige veiligheidsvoorschriften. Zij hebben echter nauwelijks praktijkervaring. Oudere werknemers
daarentegen beschikken over een ruime werkervaring. Zij werken vaak op routine en het liefst naar eigen inzicht. Deze werknemers kunnen elkaar natuurlijk prima helpen. Zeker als het gaat om veiligheid op de werkvloer.

Jong en oud


Ervaren en onervaren. Routine en nieuw geschoold. Door werknemers te koppelen worden kennis en ervaring gedeeld. Werkbuddies is een snelle, eenvoudige en praktische manier om veiligheid en gedrag bespreekbaar te maken. Om onveilige situaties en risico’s op de werkvloer in kaart te brengen. En om werknemers actief te betrekken bij dit belangrijke onderwerp.

Resultaat


Met Werkbuddies kan je elkaar aanspreken op onveilig gedrag, van jong tot oud en van hoog tot laag. Het is misschien wel de belangrijkste voorwaarde om veilig werken volledig geaccepteerd te krijgen. En om andere initiatieven op het gebied van gezond en veilig werken te laten slagen.

Bestel dus nu uw startpakket! Klik hier!