Arbeidsongevallen bij jonge nieuwkomers

Jongeren zijn relatief vaak het slachtoffer van een arbeidsongeval. Echter, gemiddeld gesproken zijn de arbeidsongevallen bij jongeren minder ernstig dan die bij ouderen.
In 2011 vonden 17.000 SEH-behandelingen na een arbeidsongeval bij jongeren plaats. Vier procent van deze jongeren (740) werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. In de periode 2007-2011 overleden jaarlijks gemiddeld 9 jongeren aan de gevolgen van een arbeidsongeval.
Er zijn verschillende aanwijzingen voor een gunstige ontwikkeling van de problematiek. Op basis van gegevens In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is een dalende kans op een ongeval met letsel of verzuim bij jonge werknemers vastgesteld. Ook het aantal SEH-behandelingen en het aantal dodelijke ongevallen vertoont over de lange termijn een dalende trend
Jonge mannen waren veruit in de meerderheid. De jongeren met letsel dat op een SEH-afdeling moest worden behandeld in 2011, waren vooral werkzaam in de bouw, handel, horeca en industrie. Ongevallen in de bouw en de industrie leidden tot de meeste ziekenhuisopnamen.

Letsels door een arbeidsongeval bij jongeren (15-24 jaar) in 2011

Spoedeisende Hulpbehandelingen
17.000
Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling
740
Overledenen*
9
*gemiddelde 2007-2011


Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood – Doodsoorzakenstatistiek 2011, Centraal Bureau voor de Statistiek; Statistiek niet-natuurlijke dood 1997-2011, Centraal Bureau voor de Statistiek; Letsel Informatie Systeem 2011/ 1997-2011, VeiligheidNL; Letsellastmodel 2011, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Enquête Beroepsbevolking 2011, Centraal Bureau voor de Statistiek; National Enquête Arbeidsomstandigheden 2011, Centraal Bureau voor de Statistiek; Sectorprofielen Arbeidsongevallen. Bijlage bij: Bakhuys Roozeboom. M., Stam, C., Klauw, M. van der, et al. (2011) Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2009. Hoofddorp : TNO; Venema A. et al. Arbeidsongevallen in Nederland 2011. 2013. Hoofddorp : TNO; Vriend, I., Nijman, S., Stam, C. et al. Arbeidsongevallen bij jongeren in de metaalindustrie en in de bouw. Amsterdam : VeiligheidNL, 2003.Cijfersfactsheet Arbeidsongevallen bij jonge nieuwkomers download pdf
Cijfersfactsheet arbeid algemeen download pdf