Aan het werk met Werkbuddies

Wanneer u aan het werk gaat met Werkbuddies doorloopt u eerst een aantal eenvoudige stappen. U begint met de introductie van Werkbuddies bij uw personeel. Roep de medewerkers bij elkaar, vertel hen over het belang van veilig werken en laat de film “Hoe werkt Werkbuddies” zien. Voor of na de bijeenkomst koppelt u ervaren werknemers aan on-ervaren werknemers. De namen van de koppels schrijft u op het Werkbuddies-schema. Hang dit schema samen met de poster op een goed zichtbare plek. Geef de Werkbuddies de tijd krijgen om de punten van de poster met elkaar te bespreken. Op de poster is er de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke onderwerpen toe te voegen. Ideeën en bevindingen kunnen de werknemers (anoniem) achter laten in de ideeënbus. Belangrijk is dat er terugkoppeling naar de medewerkers is; oplossingen bieden voor problemen en tips ten harte nemen.

Zorg dat Werkbuddies blijft werken!
Koppel nieuwe werknemers, flexwerkers en werknemers met een nieuwe werkplek steeds weer een ervaren collega.

En dan nu… aan het werk met Werkbuddies, bestel het startpakket!